Vandewiele automates with warehouse robots from Exotec

July 4, 2024

Vandewiele, a market leader in textile machinery, announces that it is partnering with Exotec, the global specialist in warehouse robots. Vandewiele thus aims to further automate its warehouse in Marke with the Skypod System to optimise workflow and storage space.

For decades, Vandewiele has relied on a miniload system to store small parts. Due to the increasing diversity of products and growing production requirements, the current system no longer met the required performance. So it was time for an upgrade, and the Skypod System proved to be a suitable solution for Vandewiele. Exotec’s system offers an efficient solution by making better use of the available space and stacking bins in racks up to twelve metres high.

The Skypod System enables the Skypods – the warehouse robots – to move around the warehouse and climb between the warehouse racks. The system is fully scalable, allowing for further expansion of the warehouse space in the future. Additional robots, picking stations and bins can also be easily added. 

The implementation of the Skypod System was precisely tailored to the needs of Vandewiele’s warehouse. It includes two manual pick stations, a bin interface and as many as sixteen Skypods. The Skypods enable Vandewiele to pick the parts needed for their internal production and kitting significantly faster and more efficiently than before.

“We are very excited about our cooperation with Exotec,” explains Thomas Van Esbroeck, Assembly Department manager at Vandewiele. “The Skypod System optimises our storage space, allowing our warehouse to grow with us. It will streamline production to even better meet the growing demand of our customers.”

Wim Vermeir, Senior Sales Executive at Exotec: “We are delighted to be working with Vandewiele, which once again highlights the versatility of the Skypod System. In addition to its use for efficient product distribution, it also provides a valuable solution to optimise internal production processes, such as at Vandewiele.”

About Exotec

Exotec is a robotics company that operates globally to build scalable warehouse robot solutions for the world’s biggest brands. The company combines the best of hardware and software to provide flexible warehouse systems that increase operational efficiency, add resilience and improve working conditions for warehouse workers. More than 30 leading brands, including Carrefour, Decathlon, Gap and Uniqlo, rely on Exotec for goods-to-person warehouse automation. This allows them to improve their efficiency and profitability as business models and customer expectations evolve.

About Vandewiele

Vandewiele imagine, build and integrate innovative textile systems for flooring qualities, home linen, fashion fabrics and technical textiles. Sharing inspiration and expertise with their customers worldwide, they shape the textile industry of the future. Creating success for them all, from yarn to finished product.


Vandewiele automatiseert met magazijnrobots van Exotec

Vandewiele, marktleider in textielmachines, kondigt aan dat ze de samenwerking aangaat met Exotec, de wereldwijde specialist in magazijnrobots. Vandewiele wil zo haar magazijn in Marke verder automatiseren met het Skypod Systeem, om de workflow en opslagruimte te optimaliseren.

Al tientallen jaren vertrouwde Vandewiele op een miniload systeem voor de opslag van kleine onderdelen. Door de toenemende diversiteit aan producten en groeiende productie-eisen voldeed het huidige systeem niet meer aan de vereiste prestaties. Het werd dus tijd voor een upgrade, en het Skypod Systeem bleek een geschikte oplossing voor Vandewiele. Exotec’s systeem biedt een efficiënte oplossing door de beschikbare ruimte beter te benutten en bakken te stapelen in rekken tot twaalf meter hoogte.

Het Skypod Systeem stelt de Skypods – de magazijnrobots – in staat om zich in het magazijn te verplaatsen en tussen de magazijnrekken te klimmen. Het systeem is volledig schaalbaar, waardoor de opslagruimte in de toekomst verder uitgebreid kan worden. Ook kunnen er eenvoudig extra robots, pickstations en bakken worden toegevoegd.  

De implementatie van het Skypod Systeem is nauwkeurig afgestemd op de behoeften van Vandewiele’s magazijn. Het omvat twee manuele pickstations, een bin interface en maar liefst zestien Skypods. De Skypods stellen Vandewiele in staat om de nodige onderdelen voor hun interne productie en kitting aanzienlijk sneller en efficiënter te picken dan voordien.

“We zijn erg enthousiast over onze samenwerking met Exotec”, licht Thomas Van Esbroeck, Assembly Department manager bij Vandewiele toe. “Het Skypod Systeem optimaliseert onze opslagruimte, waardoor ons magazijn met ons meegroeit. Het zal de productie stroomlijnen om nog beter te voldoen aan de groeiende vraag van onze klanten.”

Wim Vermeir, Senior Sales Executive bij Exotec:  “Wij zijn verheugd over de samenwerking met Vandewiele, die opnieuw de veelzijdigheid van het Skypod Systeem belicht. Naast het gebruik ervan voor efficiënte distributie van producten, biedt het ook een waardevolle oplossing om interne productieprocessen te optimaliseren, zoals bij Vandewiele.”

Over Exotec

Exotec is een roboticabedrijf dat wereldwijd opereert om schaalbare warehouse robotoplossingen te bouwen voor ‘s werelds grootste merken. Het bedrijf combineert het beste van hardware en software om flexibele magazijnsystemen te bieden die de operationele efficiëntie verhogen, veerkracht toevoegen en de werkomstandigheden voor magazijnmedewerkers verbeteren. Meer dan 30 toonaangevende merken, waaronder Carrefour, Decathlon, Gap en Uniqlo, vertrouwen op Exotec voor goods-to-person magazijnautomatisering. Zo kunnen ze hun efficiëntie en rendabiliteit verbeteren wanneer bedrijfsmodellen en klantenverwachtingen evolueren.

Over Vandewiele

xxx

Share